Welkom bij Mirror4uO

Ben je bezig met verandering?

Ben je verantwoordelijk voor een veranderingsoperatie of onderga je er een?
Wil je zelf eigenschappen veranderen of ontwikkelen?
Als groep of als individu, als manager of functionaris?
Mirror4u helpt je daarbij.

Verantwoordelijk voor de diensten van Mirror4u is een verandermanager met een zeer ruime ervaring in verschillende organisaties die zich kenmerkten door grote veranderingen. De factor mens staat centraal.

Mirror4u is en wordt vaak ingeschakeld bij diverse veranderoperaties. Dit betreft veranderingen op organisatie-, team- en individueel niveau. Waardegedreven handelen staat hierbij centraal. Mirror4u werkt samen met andere netwerkpartners.

Coaching on the job en Training on the job hebben bewezen hierbij krachtige instrumenten te zijn.